Kontaktuppgifter

 
Info om rodden och anmälningar till:
 
Östen Karlsson
tel. 050-590 1859
e-post: osten.karlsson(a)multi.fi
 
Roger Stråka
tel. 050-591 6947
e-post: rogerstraka(a)hotmail.com
 
Info om marknaden:
 
Tom Heinonen
tel. 0400-724 796
 
 
Övriga medlemmar i arbetsgruppen:
 
Marcus Broo
tel. 040-553 8058
 
Sören Stråka
tel. 0400-362 884
 
 Jenny Blomqvist
 tel. 050 5345823